EL DÍA DE NADAL DE 1936,
LA GENERALITAT LEGALITZA L’AVORTAMENT

(DOGC núm. 9; del dissabte 9 de gener de 1937).
Decret pel quel es regula la interrupció artificial de l’embràs. Se signa el dia de Nadal (que es va suprimir i es converti en día laborable), 25 de desembre del 1936, a proposta dels Consellers de Sanitat i Assistència Social, Pere Herrera, i de Justicia, Rafael Vidiella, amb el vist –i – plau del Conseller Primer, Josep Tarradellas, i d’acord amb el Consell executiu de la Generalitat republicana.

La finalitat primordial que es persegueix, és la de fecilitar al poble treballador una manera segura i excepta de perill de regular la natalidad, quan existeixin causes poderoses, sentimentals, eugèniques o terapèutiques que exiseixen la interrupció artificial de l’embaràs. Cal acabar amb l’oprobi dels avortaments clandestins, font de mortaldat maternal, perquè la interrupció de l’embràs passi a ésser un instrument al servei dels interessos de la raça i efectuat per aquells que tinguin solvencia científica i autorització legal per fer-ho.

L’article primer diu que “queda autoritzada la interrupció artificial de l’emberàs, efectuada en els Hospitals, Clíniques i Institucions sanitàries dependents de la Generalitat de Catalunya, en els quals estigui organitzat el servei especial per a tal finalitat”. Per a dur a terme els avortaments, la Generalitat crearà dispensarisi sales anexes al centres sanitaris hospitalaris i clínics de Catalunya. Tots els dispensaris, clíniques i sales dedicades a la interrupció artificial de l’embràs, hauran de trametre a la Consellería de Sanitat, cada mes, una relació detallada dels casos practicats. Tambe vindran obligats a portar un servei d’estadistica sobre el avortaments practicats.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s